LES 365

Dit heilig ogenblik wil ik U geven. Neemt U het in handen. Want U wil ik volgen, in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede geeft.

En als ik een woord nodig heb om me te helpen, zal Hij het me geven. Als ik een gedachte nodig heb, geeft Hij me die ook. En als ik alleen maar stilheid nodig heb en een rustige, open denkgeest, dan zijn dat de gaven die ik van Hem ontvangen zal. Hij heeft de leiding, op mijn verzoek. En Hij zal me horen en antwoord geven, want Hij spreekt namens God, mijn Vader, en Zijn heilige Zoon.

Nawoord

Deze cursus is een begin, niet een einde. Je Vriend gaat met jou mee. Je bent niet alleen. Niemand die een beroep op Hem doet, doet dat tevergeefs. Wat jou ook kwelt, wees ervan overtuigd dat Hij het antwoord heeft en het jou graag wil geven, als jij je eenvoudig tot Hem wendt en Hem erom vraagt. Hij zal jou geen van de antwoorden onthouden die je nodig hebt voor al wat jou lijkt te kwellen. Hij kent de manier om alle problemen op te lossen en alle twijfels weg te nemen. Zijn zekerheid is de jouwe. Je hoeft Hem die slechts te vragen en ze zal jou worden geschonken.

Zo zeker als de baan van de zon vastligt vóór hij opkomt, nadat hij onder is gegaan, en in de schemerige uren daartussen, zo zeker is jouw thuiskomst. Waarlijk, jouw baan is nog zekerder. Want het is onmogelijk de koers te veranderen van hen die God tot Zich geroepen heeft. Gehoorzaam daarom jouw wil, en volg Hem die jij aanvaard hebt als jouw stem, die vertelt wat je werkelijk verlangt en werkelijk nodig hebt. Zijn Stem is de Stem namens God, en tevens de jouwe. En zo spreekt Hij van vrijheid en waarheid.

Er worden geen specifieke lessen meer gegeven, want die zijn niet langer nodig. Hoor dus van nu af aan louter de Stem namens God en namens jouw Zelf, wanneer jij je van de wereld terugtrekt om in plaats daarvan de werkelijkheid te zoeken. Hij zal jouw inspanningen richting geven en je precies vertellen wat je moet doen, hoe jij je denkgeest dient te richten, en wanneer je in stilte tot Hem moet komen om Zijn onfeilbare leiding en Zijn betrouwbaar Woord te vragen. Het is Zijn Woord dat God jou gegeven heeft. Het is Zijn Woord dat jij als het jouwe hebt verkozen.

En nu plaats ik jou in Zijn handen om Zijn trouwe volgeling te zijn, met Hem als Gids door elke moeilijkheid en alle pijn heen die jij wellicht voor werkelijk houdt. En Hij zal je geen genoegens schenken die voorbijgaan, want Hij geeft alleen het eeuwige en het goede. Laat Hij jou verder voorbereiden. Hij heeft jouw vertrouwen verdiend door jou dagelijks te spreken over je Vader en je broeder en je Zelf. Hij zal daarmee doorgaan. Nu ga je met Hem, even zeker als Hij over waar je heengaat, even overtuigd als Hij over hoe je verder moet gaan, even beslist als Hij over het doel, en over je uiteindelijke veilige aankomst.

Het doel staat vast, en het middel eveneens. Hierop zeggen we: ‘Amen’. Er zal jou precies worden gezegd wat God voor jou wil, telkens wanneer er een keuze te maken valt. En Hij zal spreken namens God en jouw Zelf, en er zo voor zorgen dat de hel jou niet op zal eisen, en dat elke keuze die jij maakt de Hemel meer in je bereik brengt. En zo gaan we van nu af aan met Hem, en wenden ons tot Hem voor leiding en vrede en een vaste richting. Vreugde vergezelt ons op onze weg. Want we gaan huiswaarts naar een open deur, die God ontsloten heeft gehouden als welkom aan ons.

We vertrouwen onze levensweg toe aan Hem en zeggen: ‘Amen’. In vrede zullen we op Zijn weg voortgaan, en alles aan Hem toevertrouwen. Vol vertrouwen wachten we Zijn antwoorden af, wanneer we Zijn Wil vragen bij alles wat we doen. Hij heeft Gods Zoon lief, zoals wij hem willen liefhebben. En Hij leert ons hoe we hem door Zijn ogen kunnen zien, en hem kunnen liefhebben zoals Hij dat doet. Je gaat niet alleen. Gods engelen zweven dichtbij en overal om jou heen. Zijn Liefde omringt jou, en wees hiervan overtuigd: ik zal jou nooit zonder troost achterlaten.*